TR | EN
F4STTarladan Çatala Gıda Güvenliği

Eğitim İçeriği

F4ST – Tarladan Çatala Gıda Güvenliği Uzmanı Eğitimi Programı 10 adet modül ve 76 dersten oluşmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar gıda güvenliği ve gıda kalitesine ilişkin multidisipliner bilgilere sahip olacaklardır.

Eğitim Modül ve İçerikleri:

Modül 1 Gıda Güvenliğine Giriş

1. Gıda Güvenliğine Giriş

2. Ulusal & Uluslar arası Gıda Güvenliği Kuruluşları

3. Biyolojik Tehlikeler

4. Kimyasal ve Fiziksel Tehlikeler

5. Hijyen Gereksinimleri

6. Risk Analizi

7. Risk Değerlendirmesi

8. Risk Yönetimi

9. Risk İletişimi

10. Gıda Güvenliği ile İlgili Yasal Düzenlemeler

Modül 2 Gıda Mikrobiyolojisi

1. Gıda Mikrobiyolojisine Giriş

2. Gıda Kaynaklı Patojenler

3. Spor Oluşturan Patojenler ve Diğer Bakteriler

4. Virüsler

5. Gıda Kaynaklı Parazitler

6. Bozulma Etkeni Mikroorganizmalar

7. Endüstriyel Mikroorganizmalar

8. Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi:Temel Prensipler

9. Klasik Mikrobiyoloji Metotları

10. Hızlı Mikrobiyolojik Analiz Teknikleri

12. Genetik Analiz Metotları

Modül 3 Gıda Kimyası

1. Karbonhidratlar

2. Yağlar

3. Proteinler

4. Enzimler

5. Gıda Katkı Maddeleri

6. Vitaminler ve Mineraller

7. Su

8. Gıda ile Temas Eden Maddeler

Modül 4 Fiziksel & Kimyasal Tehlikeler

1. Toksikolojik Kavramlar

2. Gıdalardaki Toksik Çevresel Kimyasallar

3. Tarımsal Uygulamalardaki Bulaşanlar

4. Gıdaların İşlenmesi Sırasında Oluşan Toksik Kimyasallar

5. Mikroorganizmaların Toksik Metabolitleri

6. Doğal Gıda Kontaminantları

7. Alerjenler ve İntoleranslar

8. Yasal Düzenlemeler

Modül 5 Birincil Üretim: Tarım

1. Tarımın Evrimi

2. Toprak

3. Bitki Hücresi ve Bitki

4. Tarlaların İşlenmesi ve Yetiştiricilik Teknikleri

5. Bitki Üretim Sistemleri

6. Gıda ve Yem Üretiminde Kullanılan Başlıca Ürünler

7. Tarımsal Ürünlerden Elde Edilen Gıdalar

8. Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler

9. İyi Tarım Uygulamaları (İTU)

10. Ortak Tarım Politikası(CAP)

Modül 6 Birincil Üretim: Hayvancılık

1. Birincil Üretim Hayvancılığa Giriş

2. Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

3. Koyun ve Keçi Üretimi

4. Domuz Üretimi

5. Kümes Hayvanları Üretimi

6. Diğer Üretimler: Tavşan ve Arı Yetiştiriciliği

7. Su Ürünleri Yetiştiriciliği

8. Çiftliklerde Gıda Güvenliği Tehlikeleri ve İyi Hayvancılık Uygulamaları

9. Hayvan Refahı

10. Hayvancılıkta İzlenebilirlik

Modül 7 Gıda Güvenliği Teknolojileri

1. Tehlikeler ve Kontrol Önlemleri

2. Mikrobiyolojik Tehlikeler için Kontrol Önlemleri

3. Kimyasal, Fiziksel Tehlikeler ve Alerjenler için Kontrol Önlemleri

4. Gıda Proseslerinde Kontrol Önlemlerinin Pratik Uygulamaları

Modül 8 Denetim

1. Gıda Kanunu ve Denetim

2. Devlet Otoriteleri Tarafından Denetleme

3. Tetkik ve Denetim Planlarının Geliştirilmesi

4. Farklı Denetim Planları

5. Denetleme Becerileri

Modül 9 HACCP

1. HACCP’e Giriş

2. Codex’in 12 Adımlı Yaklaşımı 1-3

3. Akış Diyagramları

4. Tehlike Analizi

5. Kritik Kontrol Noktaları

6. Kritik Limitler

7. İzleme Faaliyetleri

8. Düzeltici Faaliyetler

9. Doğrulama

10. Dokümantasyon ve Kayıt Tutma

Modül 10 HACCP Vaka Çalışmaları