TR | EN
F4STTarladan Çatala Gıda Güvenliği

Uzaktan Eğitim Sertifika Programı

Günümüz koşullarında, bireylerin kendini sürekli geliştirmesi önemli bir olgu olarak yaşamımızda yer almaktadır. İş dünyasında yer alan kişilerin doğru ve yeterli bilgiye kolay erişim ihtiyacına cevap veren Tarladan Çatala Gıda Güvenliği Uzmanı Uzaktan Eğitim Sertifika Programı içeriği bakımından gıda güvenliği konusunda uzmanlaşmayı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.


F4ST Eğitim Programın Kapsamı

F4ST – Tarladan Çatala Gıda Güvenliği Uzmanı Eğitimi Programı 10 adet modül ve 76 dersten oluşmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar gıda güvenliği ve gıda kalitesine ilişkin multidisipliner bilgilere sahip olacaklardır.

F4ST Eğitim Eğitim programı Türkçe ve İngilizce olarak seslendirilmiş, modül sonlarındaki sınavlarla bilgiyi ölçen, 6 aylık süre içerisinde sertifika programını tamamlamaya izin veren bir yapıdadır. Her bir modül;

  • Modül özeti
  • Ders notları (ses kayıtlarıyla birlikte)
  • Referanslar ve ilave okuma seçenekleri
  • Kapsamlı örnek soru-cevaplar
  • Modül sınavından oluşmaktadır

F4ST Programında başarılı sayılabilmek için her modül sınavından en az 60/100 puan almak gerekmektedir.

Derslerdeki bazı slaytlar, konular hakkında detaylı ilave bilgi içerdiğinden 'opsiyonel okumalar' olarak tanımlanmıştır. Modül sınavlarında sorumlu olunmayacak bu metinlerin okunması önerilmektedir.